അങ്ങനെ അവർ മൂന്നു പേരും ഒന്നിക്കുകയാണ്! കമലഹാസൻ- മണിരത്നം പ്രോജക്ടിനു 'ജയമോഹൻ' കഥയെഴുതുന്നു

മലയാളത്തിലും തമിഴിലും ഒരുപോലെ സിനിമകൾക്കു രചന നിർവഹിക്കുന്ന പ്രതിഭ ബി. ജയമോഹൻ ഇനി കഥയെഴുതുന്നത് തമിഴിൽ നിന്നുമെത്തുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിന്. കലഹാസനെ നായകനാക്കി മണിരത്നത്തിൻ്റെ സംവിധാനത്തിലുള്ള ചിത്രത്തിലേക്കാണ് ​ജയമോഹനും ഭാഗമാകുന്നത്. കമലഹാസനും മണിരതത്നവും 35 വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒന്നിക്കുകയാണ് പുതിയ ചിത്രത്തിലൂടെ.

Dec 14, 2022 - 16:45
 0  4
അങ്ങനെ അവർ മൂന്നു പേരും ഒന്നിക്കുകയാണ്! കമലഹാസൻ- മണിരത്നം പ്രോജക്ടിനു 'ജയമോഹൻ' കഥയെഴുതുന്നു
മലയാളത്തിലും തമിഴിലും ഒരുപോലെ സിനിമകൾക്കു രചന നിർവഹിക്കുന്ന പ്രതിഭ ബി. ജയമോഹൻ ഇനി കഥയെഴുതുന്നത് തമിഴിൽ നിന്നുമെത്തുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിന്. കലഹാസനെ നായകനാക്കി മണിരത്നത്തിൻ്റെ സംവിധാനത്തിലുള്ള ചിത്രത്തിലേക്കാണ് ​ജയമോഹനും ഭാഗമാകുന്നത്. കമലഹാസനും മണിരതത്നവും 35 വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒന്നിക്കുകയാണ് പുതിയ ചിത്രത്തിലൂടെ.

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow