ഇന്ത്യയും യുഎഇയും ചേർന്നാല്‍ അത് സംഭവിക്കും: ഇന്ത്യക്കാർ കൂടുതൽ യുഎഇയിലെന്നും എസ് ജയശങ്കർ

അബുദാബി: സംഘർഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വിഭജിത ലോകത്തെ മാറ്റി മറിക്കുന്നതില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കും യു എ ഇ പോലുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാനാകുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ. അബുദാബിയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ ഗ്ലോബൽ ഫോറം (ഐ ജി എഫ്) യു എ ഇ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. "ഇന്ത്യയും യുഎഇയും മികച്ച രീതിയില്‍ പരസ്പര

Dec 14, 2022 - 16:40
 0  4
ഇന്ത്യയും യുഎഇയും ചേർന്നാല്‍ അത് സംഭവിക്കും: ഇന്ത്യക്കാർ കൂടുതൽ യുഎഇയിലെന്നും എസ് ജയശങ്കർ
അബുദാബി: സംഘർഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വിഭജിത ലോകത്തെ മാറ്റി മറിക്കുന്നതില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കും യു എ ഇ പോലുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാനാകുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ. അബുദാബിയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ ഗ്ലോബൽ ഫോറം (ഐ ജി എഫ്) യു എ ഇ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. "ഇന്ത്യയും യുഎഇയും മികച്ച രീതിയില്‍ പരസ്പര

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow