എസ്. ഐ അശോക് കുമാറായി സിദ്ധാർഥ് ഭരതൻ; 'വേല'യിലെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ

നടനും സംവിധായകനുമായ സിദ്ധാർഥ് ഭരതൻ ആദ്യമായാണ് പോലീസ് വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്

Sep 23, 2022 - 20:37
 0  3
എസ്. ഐ അശോക് കുമാറായി സിദ്ധാർഥ് ഭരതൻ; 'വേല'യിലെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ
നടനും സംവിധായകനുമായ സിദ്ധാർഥ് ഭരതൻ ആദ്യമായാണ് പോലീസ് വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow