എസ്. ഐ അശോക് കുമാറായി സിദ്ധാർഥ് ഭരതൻ; 'വേല'യിലെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ

നടനും സംവിധായകനുമായ സിദ്ധാർഥ് ഭരതൻ ആദ്യമായാണ് പോലീസ് വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്

എസ്. ഐ അശോക് കുമാറായി സിദ്ധാർഥ് ഭരതൻ; 'വേല'യിലെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ
നടനും സംവിധായകനുമായ സിദ്ധാർഥ് ഭരതൻ ആദ്യമായാണ് പോലീസ് വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്