ഐപിഎൽ മുൻ ചെയർമാൻ ലളിത് മോദി കോവിഡ് ബാധിച്ച് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

ലളിത് മോദിക്ക് രണ്ടു ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ രണ്ടു തവണ കോവിഡും ഇൻഫ്ലുവൻസയും തുടർന്ന് ഗുരുതരമായ ന്യൂമോണിയയും ബാധിച്ചു

Jan 21, 2023 - 22:41
 0  0
ഐപിഎൽ മുൻ ചെയർമാൻ ലളിത് മോദി കോവിഡ് ബാധിച്ച് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ
ലളിത് മോദിക്ക് രണ്ടു ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ രണ്ടു തവണ കോവിഡും ഇൻഫ്ലുവൻസയും തുടർന്ന് ഗുരുതരമായ ന്യൂമോണിയയും ബാധിച്ചു

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow