കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം! Grand Vitara സെപ്റ്റംബർ 26 -ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനൊരുങ്ങി Maruti

മാരുതി സുസുക്കി തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മുൻനിര എസ്‌യുവിയായ 2022 ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാരയുടെ വിലകൾ സെപ്റ്റംബർ 26 -ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ ഹൈറൈഡറിന്റെ ബാഡ്ജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കസിനാണിത്.

കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം! Grand Vitara സെപ്റ്റംബർ 26 -ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനൊരുങ്ങി Maruti
മാരുതി സുസുക്കി തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മുൻനിര എസ്‌യുവിയായ 2022 ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാരയുടെ വിലകൾ സെപ്റ്റംബർ 26 -ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ ഹൈറൈഡറിന്റെ ബാഡ്ജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കസിനാണിത്.