കോവിഡിൽ നിന്ന് ഇനി ഒരു ഭീഷണിയുണ്ടാകില്ല; തിരിച്ചുവരവിന് സാധ്യത കുറവ്: മുൻ ICMR ശാസ്ത്രജ്ഞൻ

കഴിഞ്ഞ വർഷം പുതിയ വകഭേദങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കോവിഡ് -19 ൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണി അവസാനിച്ചതായി കരുതാമെന്ന് മുൻ ഐസിഎംആർ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ രാമൻ ഗംഗാഖേദ്കർ

Dec 14, 2022 - 16:24
 0  1
കോവിഡിൽ നിന്ന് ഇനി ഒരു ഭീഷണിയുണ്ടാകില്ല; തിരിച്ചുവരവിന് സാധ്യത കുറവ്: മുൻ ICMR ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
കഴിഞ്ഞ വർഷം പുതിയ വകഭേദങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കോവിഡ് -19 ൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണി അവസാനിച്ചതായി കരുതാമെന്ന് മുൻ ഐസിഎംആർ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ രാമൻ ഗംഗാഖേദ്കർ

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow