​ഗേറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരസൂചിക എപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും? മാർക്കിം​ഗ് സ്കീം മനസ്സിലാക്കാം

ഫെബ്രുവരി 5, 6 തീയതികളിലായി രാജ്യത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി നടന്ന ഗേറ്റ് പരീക്ഷയുടെ അന്തിമ ഉത്തരസൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതോടെ ഇതൻമേൽ പരാതി ബോധിപ്പിക്കാനാകും

Feb 10, 2022 - 07:00
 0  4
​ഗേറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരസൂചിക എപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും? മാർക്കിം​ഗ് സ്കീം മനസ്സിലാക്കാം
ഗ്രാജ്വേറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ എഞ്ചനീയറിങ് പരീക്ഷയുടെ (ഗേറ്റ് 2022) ഉത്തരസൂചിക ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഉത്തരസൂചിക ഫെബ്രുവരി 21 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. റെസ്പോൺസ് ഷീറ്റ് ഫെബ്രുവരി 21ന് ലഭ്യമാകും. ഗേറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഫലം മാർച്ച് 17ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. സ്കോർ കാർഡ് മാർച്ച് 21 മുതൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഫെബ്രുവരി 5, 6 തീയതികളിലായാണ് ഗേറ്റ് പരീക്ഷ നടന്നത്. ഫെബ്രുവരി 12, 13 തീയതികളിലും പരീക്ഷ നടക്കും. പരീക്ഷ നന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് റെസ്പോൺസ് ഷീറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കും. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ, മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ചോദ്യങ്ങൾ, ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയതാണ് ഗേറ്റ് പരീക്ഷ. ഗേറ്റ് 2022ന്റെ മാർക്കിംഗ് സ്കീം അനുസരിച്ച് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. 1 മാർക്കിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 1/3 മാർക്കും 2 മാർക്കിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 2/3 മാർക്കും കുറയും. പരിശോധിക്കാൻ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ സന്ദർശിക്കുക. ഹോം പേജിൽ കാണുന്ന ലോഗിൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ലോഗിൻ പേജിൽ എന്റോൾമെന്റ് ഐ.ഡി, ഇമെയിൽ വിലാസം, പാസ്വേർഡ് എന്നിവ നൽകണം. ഇതോടെ ലോഗിൻ ആകും. ഗേറ്റ് 2022 ഉത്തരസൂചിക സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയു. ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക. ഫെബ്രുവരി 22 മുതൽ 24 വരെ ഗേറ്റ് ഉത്തരസൂചികയിൽ പരാതികൾ ബോധിപ്പിക്കാൻ സമയം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരാതികൾ പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷം അന്തിമ ഉത്തരസൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും അന്തിമ ഉത്തരസൂചികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുക.

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow