തീവണ്ടി വൈകിയാല്‍ യാത്രക്കാരന് ടിക്കറ്റ് തുക് മുഴുവനും റീഫണ്ട് ലഭിക്കും; എങ്ങനെ വാങ്ങിയെടുക്കാം; വഴികളറിയാം

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പില്‍ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പോസ്റ്റ് തീവണ്ടി വൈകിയാലുള്ള റീഫണ്ട് സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു. സെക്കന്തരാബാദില്‍ നിന്നും എറണാകുളത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത അദ്ദേഹം എറണാകുളത്ത് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ വണ്ടി 5 മണിക്കൂറായിരുന്നു വൈകിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ടിക്കറ്റ് തുകയില്‍ എന്തെങ്കിലും ഇളവ് ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയം. തീവണ്ടി വൈകിയോടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പല തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് യാത്രക്കാര്‍ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്.

Jan 21, 2023 - 22:42
 0  0
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പില്‍ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പോസ്റ്റ് തീവണ്ടി വൈകിയാലുള്ള റീഫണ്ട് സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു. സെക്കന്തരാബാദില്‍ നിന്നും എറണാകുളത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത അദ്ദേഹം എറണാകുളത്ത് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ വണ്ടി 5 മണിക്കൂറായിരുന്നു വൈകിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ടിക്കറ്റ് തുകയില്‍ എന്തെങ്കിലും ഇളവ് ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയം. തീവണ്ടി വൈകിയോടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പല തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് യാത്രക്കാര്‍ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്.

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow