പോസിഷനുകള്‍ 'ക്യാരി ഫോര്‍വേഡ്' ചെയ്യാമോ? 'ഓപ്പണ്‍ ഇന്ററസ്റ്റ്' നോക്കിയാല്‍ കിട്ടും ഉത്തരം

ഓഹരി വിപണിയില്‍ ട്രെന്‍ഡ് കണ്ടെത്തലാണ് ട്രേഡര്‍മാരുടെ പ്രധാന ജോലി. മാര്‍ക്കറ്റിലെ ഓരോ ചലനവും മുന്നോട്ട് രൂപപ്പെടുന്ന ട്രെന്‍ഡിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ്. ഈ അവസരത്തില്‍ വിപണിയിലെ ട്രെന്‍ഡ് തുടര്‍ച്ച എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? മിക്കപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചര്‍ ഓപ്പണ്‍ ഇന്ററസ്റ്റ് (OI) നോക്കിയാല്‍ ട്രെന്‍ഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കും. ഇതെങ്ങനെയെന്നല്ലേ? പറയാം. എന്നാല്‍ അതിന് മുന്‍പേ വിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫ്യൂച്ചറുകളുടെ ഓപ്പണ്‍ ഇന്ററസ്റ്റ് വരച്ചുകാട്ടുന്ന നാലു

Jan 21, 2023 - 22:42
 0  0
ഓഹരി വിപണിയില്‍ ട്രെന്‍ഡ് കണ്ടെത്തലാണ് ട്രേഡര്‍മാരുടെ പ്രധാന ജോലി. മാര്‍ക്കറ്റിലെ ഓരോ ചലനവും മുന്നോട്ട് രൂപപ്പെടുന്ന ട്രെന്‍ഡിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ്. ഈ അവസരത്തില്‍ വിപണിയിലെ ട്രെന്‍ഡ് തുടര്‍ച്ച എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? മിക്കപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചര്‍ ഓപ്പണ്‍ ഇന്ററസ്റ്റ് (OI) നോക്കിയാല്‍ ട്രെന്‍ഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കും. ഇതെങ്ങനെയെന്നല്ലേ? പറയാം. എന്നാല്‍ അതിന് മുന്‍പേ വിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫ്യൂച്ചറുകളുടെ ഓപ്പണ്‍ ഇന്ററസ്റ്റ് വരച്ചുകാട്ടുന്ന നാലു

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow