പ്രധാനമന്ത്രിയായാലും പിഴ അടക്കണം; സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാത്തതിന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനകിന് ഫൈൻ

കാര്‍ യാത്രയ്ക്കിടെ ഋഷി സുനക് വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ് ധരിക്കാത്തത് ചര്‍ച്ചയായത്.

Jan 21, 2023 - 23:37
 0  8
പ്രധാനമന്ത്രിയായാലും പിഴ അടക്കണം; സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാത്തതിന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി  ഋഷി സുനകിന് ഫൈൻ
കാര്‍ യാത്രയ്ക്കിടെ ഋഷി സുനക് വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ് ധരിക്കാത്തത് ചര്‍ച്ചയായത്.

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow