വീണ്ടും വെര്‍സ്റ്റപ്പന്‍, വീണ്ടും വിവാദം; എഫ് വണ്‍ ചാമ്പ്യന്‍ പട്ടം മാക്‌സ് വെര്‍സ്റ്റപ്പന്

2022 സീസണ്‍ എഫ് വണ്‍ ( Formula One ) ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് റെഡ് ബുള്ളിന്റെ മാക്‌സ് വെര്‍സ്റ്റപ്പന്‍ ( Max Verstappen ) സ്വന്തമാക്കി. സീസണില്‍ നാല് ഗ്രാന്‍ഡ് പ്രീ മത്സരങ്ങള്‍ കൂടി ബാക്കിനില്‍ക്കേ ആണ് നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സ് കാരനായ മാര്‍ക്‌സ് വെര്‍സ്റ്റപ്പന്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് ഉറപ്പിച്ചത്.

വീണ്ടും വെര്‍സ്റ്റപ്പന്‍, വീണ്ടും വിവാദം; എഫ് വണ്‍ ചാമ്പ്യന്‍ പട്ടം മാക്‌സ് വെര്‍സ്റ്റപ്പന്
2022 സീസണ്‍ എഫ് വണ്‍ ( Formula One ) ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് റെഡ് ബുള്ളിന്റെ മാക്‌സ് വെര്‍സ്റ്റപ്പന്‍ ( Max Verstappen ) സ്വന്തമാക്കി. സീസണില്‍ നാല് ഗ്രാന്‍ഡ് പ്രീ മത്സരങ്ങള്‍ കൂടി ബാക്കിനില്‍ക്കേ ആണ് നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സ് കാരനായ മാര്‍ക്‌സ് വെര്‍സ്റ്റപ്പന്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് ഉറപ്പിച്ചത്.