സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ഫലം വൈകും; പ്രഖ്യാപനം ഇന്നില്ല, ഫലം പത്തിന് ശേഷമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്താനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്നും പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ഫലം പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിലെ ഫലവും പുറത്തുവിടുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ

Sep 23, 2022 - 20:24
 0  12
സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ഫലം വൈകും; പ്രഖ്യാപനം ഇന്നില്ല, ഫലം പത്തിന് ശേഷമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്താനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്നും പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ഫലം പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിലെ ഫലവും പുറത്തുവിടുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow