60 കഴിഞ്ഞവർക്ക് സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന് എസ്ബിഐ വീകെയർ പദ്ധതി നോക്കാം; നിരക്കുയർത്തിയ മറ്റു ബാങ്കുകളിതാ

റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ ഡിസംബറിലെ പലിശ നിരക്ക് വര്‍ധനവിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ പ്രധാന ബാങ്കുകളെല്ലാം 2 കോടിക്ക് താഴെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കുയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2022 മെയ് മുതല്‍ റിപ്പോ നിരക്കിൽ ഡിസംബർ വരെ 225 ബേസിസ് പോയിന്റ് വര്‍ധനവാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വരുത്തിയത്. ഡിസംബറിലെ പണനയ അവകോലന യോ​ഗത്തിന് ശേഷം റിസര്‍വ് ബാങ്ക് റിപ്പോ നിരക്ക്

Dec 14, 2022 - 16:40
 0  5
റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ ഡിസംബറിലെ പലിശ നിരക്ക് വര്‍ധനവിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ പ്രധാന ബാങ്കുകളെല്ലാം 2 കോടിക്ക് താഴെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കുയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2022 മെയ് മുതല്‍ റിപ്പോ നിരക്കിൽ ഡിസംബർ വരെ 225 ബേസിസ് പോയിന്റ് വര്‍ധനവാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വരുത്തിയത്. ഡിസംബറിലെ പണനയ അവകോലന യോ​ഗത്തിന് ശേഷം റിസര്‍വ് ബാങ്ക് റിപ്പോ നിരക്ക്

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow