മയ്യഴി പുഴയുടെ തീരത്ത് വേദനിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമായി കാരുണ്യത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ്.

Apr 27, 2019 - 15:11
 0  1087

മയ്യഴി പുഴയുടെ തീരത്ത് വേദനിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമായി കാരുണ്യത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ്... 

തയ്യാറാക്കിയത് 

റാഷീദ് പി കെ  നാദാപുരം ചുറ്റുവട്ടം

 

 

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow